Reklamacje

certyfikar-uczciwy-regulamin

1.Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. 

O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@lampex.com.pl.
 
2.Konsument może skorzystać z dostępnego na stronie sklepu dokumentu „Formularz Reklamacji”

3.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

6.Zapewniamy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

Formularz reklamacji - pobierz PDF

Procedura rozpatrywania reklamacji - pobierz PDF

Żyrandol Zoe 3 biały

Żyrandol Zoe 3 biały

251,00 zł220,88 zł
Lampa wisząca Tella 3P

Lampa wisząca Tella 3P

348,00 zł306,24 zł